top of page

יצירות שלי

כלי היצירה מלווים אותי כל חיי. אני אוהבת לשלב חומרים , לחפש קשר וחיבור בין אמצעי הבעה שונים, שילוב של חומר עם רוח, שילוב של חוויה תחושתית עם דיגיטלית- לפרק ולהרכיב מחדש .

תהליך הכנת היצירה הוא בד"כ סוג של מסע פנימה, המאפשר לי להתקרב ולעבד נושאים שונים הקשורים בחיי ובסביבתי. 

אני אוהבת להפתיע את עצמי, לגלות דרך היצירה עוד קול שהיה חבוי.

מסע של גדילה.

  • Facebook
לוגו שקוף.png
bottom of page