top of page
הקלטה 11.jpg

תקשורת תומכת חליפית (תת"ח)

תקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) היא כל צורת תקשורת המאפשרת לילדים ולמבוגרים המתקשים בתקשורת דבורה וכתובה, להביע עמדה או דיעה או לחלוק חוויות משותפות עם האחר. קיימים עזרים ייחודיים לתקשורת תומכת וחליפית כגון סמלים מודפסים, לוחות תקשורת, מכשירי פלט קולי, מתגים, אייפדים עם אפליקציות לתקשורת, מערכת מיקוד מבט ומחשבי תקשורת.

הקושי בקיום תקשורת מילולית דבורה ו/או כתובה עלול להיגרם כתוצאה מגורמים מולדים או נרכשים.  בין הגורמים המולדים ניתן למנות: שיתוק מוחין, מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית, קשיים בתכנון תנועה, ליקויי למידה, תסמונת רט ועוד. פגיעות נרכשות העלולות לפגום ביכולת לתקשר כוללות: תאונות, חבלות ראש, אירוע מוחי, מחלות ניווניות ועוד.

*המידע מתוך האתר של עמותת אייזק לתקשורת תומכת וחליפית.

בעיני, כל אמצעי שיכול לאפשר למשתתפים להביע את עצמם בצורה רחבה יותר, הוא כלי ביטוי שניתן להשתמש בו באופן יצירתי במפגשים. לדוגמא, אני בונה ומשלבת לוחות תקשורת, עורכת התאמות לשימוש במערכת מיקוד מבט (שמאפשרת לשלוט במחשב באמצעות העיניים), עם תוכנות ואתרים יצירתיים. אני נעזרת במתגים עם משתתפים שיכולים להפעיל מחשב רק באמצעותם ומתאימה את הפעילות לכך, ובאופן כללי מוכנה ללמוד על כל אמצעי הנגשה שיכול לעזור ספציפי למטופל זה או אחר.

לדעתי, אמצעי התת"ח צריכים להיות כלים שנגישים לכל הצוות החינוכי והטיפולי כי במקרים רבים הם הפה והידיים של המטופל וזו זכותם להשתמש בכך וזה חובתינו כאנשי טיפול לאפשר להם להשתמש בכלים שיש להם, גם אם זה לא התחום העיקרי של ההכשרה שלנו. 

למידע נוסף על תקשורת תומכת וטכנולוגיה מסייעת:

 

עמותת אייזק ישראל 

חברת דגש טכנולוגיה מסייעת

חברת די-בור

אורית אלמוג ו-touchchat

  • Facebook
לוגו שקוף.png
bottom of page