33.jpg

שילוב אמנויות עם טכנולוגיה ככלי הבעה וביטוי בחינוך ובטיפול

המשתתפים בהשתלמות בבית איזי שפירא ב-20.11.19 מוזמנים להיעזר ולהשתמש בחומרים (החומרים יהיו זמינים עד ה-04.12.19).

 

תמונות וסרטונים מההשתלמות בבית איזי שפירא

רשימת אפליקציות להשתלמות עם קישורים

רשימה שמית של מגוון אפליקציות נוספות

שינויים והתחדשויות בגרסת האייפד

לוחות תקשורת בגריד לשיתוף