top of page
33.jpg

שילוב אמנויות עם טכנולוגיה ככלי הבעה וביטוי בחינוך ובטיפול

 

תמונות וסרטונים מההשתלמות 

רשימת אפליקציות להשתלמות עם קישורים

רשימה שמית של מגוון אפליקציות נוספות

שינויים והתחדשויות בגרסת האייפד

לוחות תקשורת בגריד לשיתוף

  • Facebook
לוגו שקוף.png
bottom of page