top of page

השתלמות המיועדת למטפלים ולצוותים חינוכיים הכוללת התנסות חווייתית במגוון אמצעי ביטוי יצירתיים הכוללים גם אמצעי ביטוי טכנולוגיים שונים וגם ערוצי יצירה שונים (צבע, צילום, תנועה ומוסיקה) המשולבים זה בזה.


ההשתלמות כוללת היכרות עם מספר אפליקציות, האפשרויות הטמונות בהן במרחב הטיפולי, דוגמאות מהשטח וחיבורן לתיאוריות מעולם התרפיה בהבעה ויצירה תוך כדי התנסות מעשית וחווייתית במפגש.


הפעילויות מתבססות על יצירת חוויה משמעותית למשתתף עצמו גם כשהמרחב מצומצם ויכולת הביטוי והתנועה מוגבלות.


לאחר כל השתלמות יש אפשרות לקבל קישור לחומרים ולתוצרים הספציפיים להשתלמות במשך שבועיים- המשתתפים בהשתלמות מוזמנים להיעזר ולהשתמש בהם.קישורים (זמינים למשך שבועיים אחרי כל השתלמות)Comments


  • Facebook
לוגו שקוף.png
bottom of page